Missie en visie

onze profielen

Als multidisciplinair team zijn we in staat een project van a tot z in goede banen te leiden. Door de mix in opleiding kunnen we de zotste architectuur - en interieurideeën bedenken en ze technisch perfect uittekenen.

We zetten rigoureus in op het bijschaven van onze kennis door regelmatig opleidingen te volgen en beurzen te bezoeken. ​

Als hecht team wordt deze kennis gedeeld, worden uitdagingen in de groep besproken en wordt er samen naar oplossingen gezocht.

Terras trap

onze kwaliteit

twee twaalf staat niet gekend als voorvechter van een bepaalde stijl, maar als 'masters in quality'.

Verwacht van ons geen herkenbare vormgeving, want dit zien we als een keurslijf dat 'out of the box'-oplossingen onmogelijk maakt.

De kwaliteit van ons werk gaat zowel over het product ( de plannen, de ramingen, het uiteindelijke bouwwerk ) als het proces ( communicatie, transparantie, professionaliteit ).

We kunnen ons meerwaarde tonen in eigen projecten, maar ook in projectbegeleiding - zoals bij THE HUB ( foto Pink Resto, ontwerp door MAISTER, fotografie door Cafeïne )

The hub antwerpen photo cafeine be 52 min

onze communicatie

We maken er een erezaak van om ten laatste de volgende werkdag te antwoorden.

Per dossier wordt er in een team van twee personen gewerkt, een piloot en een co-piloot. Zo is er altijd een back-up als het primaire aanspreekpunt verhinderd is.

We zijn duidelijk in onze prijszetting. Onze offertes zijn helder en verstaanbaar en op maat van de klant.

Bij regieopdrachten zijn de uren op gelijk welk moment inkijkbaar en opvraagbaar.

212 Oostduinkerke 60

onze aanpak

Uw dossier, van eerste kennismaking tot oplevering, verloopt procesmatig volgens een uitgestippeld, vooraf bekend gemaakt parcours.

De vaste contactpersoon is van het begin duidelijk. De timing van de door ons aan te leveren documenten wordt gevolgd.

Echter, we gaan er prat op om zo flexibel mogelijk te zijn op vlak van ontwerp en uitvoering en op maat van de klant.

Onze sterkte bestaat erin snel te kunnen schakelen bij onverwachte hindernissen of afwijkende ideeën en hierbij het overzicht niet te verliezen en de impact op de rest van het bouwproces te kunnen inschatten.

Bulthaupbrugge photo cafeine be 2

onze klanten

Onze rol als technische, esthetische en financiële raadgever kunnen we enkel ten volle spelen als we vertrouwen en transparantie krijgen van onze klanten.

'We go the extra mile' voor klanten die onze meerwaarde erkennen en naar waarde schatten.

We houden onze deontologische code hoog in het vaandel: we blijven onafhankelijk en niet-beïnvloedbaar door de uitvoerders.

AMS 1227 BST GNT DEF Beeld A 8bit