Diensten

architectuur

Voor onze particulier bouwheren maken we vooral tijd om te kijken en te luisteren. Zo zien we de kwaliteiten van de huidige woning of dewelke kunnen worden geoptimaliseerd op het perceel. En zo weten we wat de bouwheren echt belangrijk vinden in hun droomwoning, welke frustraties er nu zijn en welke dynamieken er heersen binnen het gezin. Wij maken 'tailored' spaces, op maat van ieder individu.

Voor onze professionele bouwheren werken we procesmatig en pragmatisch. We nemen meteen de stabiliteitstechnische logica mee in het verhaal. We implementeren de technieken. We ontwerpen alle ruimtes ergonomisch en economisch. Dit zorgt voor een gebalanceerd ontwerp waar kosten en baten in balans zijn, zonder hierbij de architecturale kwaliteiten te schrappen.


2 12 Oostduinkerke 75

interieur

We creëren voor onze bouwheren unieke en kwalitatieve interieurs, waar ergonometrie in synergie treedt met esthetiek. Onze ontwerper en interieurarchitecte hebben een grondige kennis van diverse materialen, hun kostprijs en hun mogelijke verwerkingswijze. Onze achterliggende technische opleiding stelt ons in staat de nodige technieken ( koeling, verwarming, ventilatie, verlichting... ) te implementeren in de vormgeving van het meubelmaatwerk. Zo zijn we in staat voor ieders budget en voor ieder technisch complex verhaal een passend interieur te ontwerpen en uit te voeren.

Kasten open 2

projectmanagement

We begeleiden eigen projecten en projecten van bevriende ontwerpers tot de laatste poetsdag. Dit houdt in dat we constant bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor alle uitvoerders. Wij maken uitvoeringsplannen en detailtekeningen op, maken de planning op - die op het einde van de werf een dagplanning wordt - en zorgen dat alle mogelijke voorzieningen ( werftoegang, afvalafhandeling, nutsaansluitingen ) in orde zijn om een zo vlot mogelijke werf te garanderen.

Aqualex K 070922 43

energieaudit

De componenten die bijdragen tot een hoge verbruikskost worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis van deze audit stellen wij mogelijke oplossingen voor om het energieverbruik te reduceren en het gebouw te verduurzamen. Deze oplossingen worden steeds uitgewerkt met bijhorende raming van de investeringskost, ROI, comfort en praktische uitvoerbaarheid. De energieaudit, met een voorstel tot energiebesparende maatregelen, kan als basis worden gebruikt voor de uitwerking van een renovatiedossier met geïntegreerde energiebesparende maatregelen.


22319 energie audit Pagina 13

expertise

We zijn ook niet naïef en weten dat er 'in den bouw' ook wel eens iets misloopt. Wij hebben de kennis in huis om te weten waar het misgelopen is, of waar het mis zou kunnen lopen, en u hierin bij te staan.

212 Kolon Klaas Verdru 7